Dünyayı Değiştiren Şirket

eBook D nyay De i tiren irket D nyay De i tiren irket are Book Modern

eBook Dünyayı Değiştiren Şirket . Dünyayı Değiştiren Şirket are Book Modern anonim irketlerin anas bir devin, 1600 de kurulan ngiliz Do u Hindistan Kumpanyas n n muhte em tarihi 250 y ldan fazla s ren varl d neminde elde etti i b y kl k g n m z bili im ve petrol irketlerinden onlarca kat fazlayd Bu servet, Hindistan n i inin bo alt l p bir imparatorluk ba kentine d n ecek Londra ya ta nmas ve insanl k tarihinin en b y k ticModern anonim irketlerin anas bir devin, 1600 de kurulan ngiliz Do u Hindistan Kumpanyas n n muhte em tarihi 250 y ldan fazla s ren varl d neminde elde etti i b y kl k g n m z bili im ve petrol irketlerinden onlarca kat fazlayd Bu servet, Hindistan n i inin bo alt l p bir imparatorluk ba kentine d n ecek Londra ya ta nmas ve insanl k tarihinin en b y k ticari s r ve k lt r h rs zl na c ret edilip in in ay n n al nmas yla elde edilmi ti A l ktan, sefaletten, s m r den len milyonlarca Hintli ile afyona al t rd bir o kadar inli ise sadece teferruatt Kumpanya kendi karlar yla devletin karlar n n ayn oldu u konusunda devleti daima ikna etti Rakipleri i in yeterince cayd r c olan 154.500 ki ilik askeri g c , s m rge sava lar nda Britanya mparatorlu u nun hizmetindeydi Bir devletten fark sadece bir anonim irket olmas yd yolsuzlu a gelince Enron, piyasa g c ne bak ld nda Wal Mart, bug n, Kumpanya n n eline su d kemez ngiliz ve Frans z devrimlerini ya ad , Bengal Devrimi ni yaratt Ayaklanmalar g rd , katliamlar yapt mtiyaz berat kar l nda nice krallara r vet verdi, Cromwell e diz kt rd Adam Smith, James Mill, John Stuart Mill, David Hume, Edmund Burke, Johnattan Swift, Thomas Malthus ya kap s ndan girdi ya da g lgesinden yararland Kimileri do u unu g rd kimileri k n Karl Marx ise tabutunun ivilerini akacakt Modern okuluslu irketlerin nc s olan bir canavar n entrikalarla dolu, ibretlik yk s Centilmence soygunlardan borsa balonlar na, belge sahtecili inden irket y neticileri aras ndaki d ellolara kadar bir irketin a rt c tarihi bug n n k resel irketlerinin sorumlulu u hakk nda arp c dersler Bu tarihi rendi imizde bug n n irketlerinin yapabileceklerinden ku kumuz kalmayacak.. Nick Robins Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Dünyayı Değiştiren Şirket book, this is one of the most wanted Nick Robins author readers around the world. . Bestseller Books Dünyayı Değiştiren Şirket

  1. Nick Robins Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Dünyayı Değiştiren Şirket book, this is one of the most wanted Nick Robins author readers around the world.

525 Reply to “Dünyayı Değiştiren Şirket”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *