თაფლის სამხილი

, , , , , , .

  • [PDF] Read ✓ თაფლის სამხილი : by Salwa Al Neimi გიორგი ლობჟანიძე
    118 Salwa Al Neimi გიორგი ლობჟანიძე
თაფლის სამხილი

  1. Salwa Al Neimi გიორგი ლობჟანიძე says:
    See .

396 Reply to “თაფლის სამხილი”  1. 2 self indulgent, emotionally superficial and in the end, banal stars 2016 Most Disappointing Read Tie Is this a beautiful book cover Oh yes it is It is the best thing about this book The cover is also very telling as we cannot see the woman s beating heart or the expression on her face and I found this very symbolic of the book as a whole.Was this book erotic No not really.Was this book romantic Not at all.Was this book interesting At times in small ways.I wish I read Arabic as I see many one a [...]
  2. i 11 ii iii 1955 33 1948 15 1 The Proof of the Honee .2 3 2007 .4 2008 .5 2008 .6 1 2 .3 1955 .

  3. When I m lying in bed unable to sleep, my mind wanders I start thinking about something current that leads me to something past, to someone past, which then lurches me forward In this way, I travel indiscriminately through my life and before falling back to sleep, I ve created a narrative of interwoven stories, thoughts, and feelings That s what this book felt like I would recommend it to readers who don t require a plot driven story.I would not recommend it to readers looking for erotica You ca [...]
  4. I am hesitant to label this as erotica If so, of an R Rated version than the recognized NC 17 versions I suppose, this being Arabic erotica, this makes sense As explained in the novel, The Middle East s religious turned political approach to sex is probably the most conservative in the world The propriety it expects of its people has extended to strict censorship, causing the narrator of The Proof of Honey to be quite the exception to the rule in Arab societies The title of the story comes fro [...]Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *