Müzik Üzerine

M zik zerine Eski Roma da bir k g n Tanr Sat rn e adanan bir bayram Ve bu kutlama vesilesi ile bir araya gelmi bir grup ayd n insan Aralar nda m zisyen Lysias n ve m zik bilimci Soterikhos un da yer ald bu toplulu

Eski Roma da bir k g n Tanr Sat rn e adanan bir bayram Ve bu kutlama vesilesi ile bir araya gelmi bir grup ayd n insan Aralar nda m zisyen Lysias n ve m zik bilimci Soterikhos un da yer ald bu topluluk, soylu Onesikrates in evinde d zenledi i bir lende bulu mu lar M zik zerine konu mu lar Tanr Apollon un, insano luna sundu u bu kutsal arma an n izini s rmEski Roma da bir k g n Tanr Sat rn e adanan bir bayram Ve bu kutlama vesilesi ile bir araya gelmi bir grup ayd n insan Aralar nda m zisyen Lysias n ve m zik bilimci Soterikhos un da yer ald bu topluluk, soylu Onesikrates in evinde d zenledi i bir lende bulu mu lar M zik zerine konu mu lar Tanr Apollon un, insano luna sundu u bu kutsal arma an n izini s rm ler Efsanev air ve m zisyenleri anm lar imdi, biz de binlerce y l n ard ndan, ev sahibinin rencisinin arac l ile yani Plutarkhos un kalemi vas tas ile kulak misafiri oluyoruz bu sohbete Ve m zi in Eski Yunan daki geli imine tan kl k ediyoruz hep birlikte

  • Free Read Müzik Üzerine - by Plutarkhos Didem Demiralp
    388 Plutarkhos Didem Demiralp
Müzik Üzerine

  1. Plutarkhos Didem Demiralp Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Müzik Üzerine book, this is one of the most wanted Plutarkhos Didem Demiralp author readers around the world.

606 Reply to “Müzik Üzerine”

  1. Antik Yunan da m zik zerine ger ekle tirilmi bir sohbet anlat n n k sa hali diyeyim ok h zl geli iyor ve dil den t r anla lmazl mevcut Tiyatro, m zik ili kilendirmeleri ve aralara serpi tirilmi m zik bilim, m zik matematik, m zik astronomi kar l la t rmalar iyi gibiydi Plutarkhos a klamalar 1940 y l sonra bir yay nevi kurban olmu da diyebiliriz asl nda.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *