Бунт покоління

, , , , , , , , , , , , .

  • ✓ Бунт покоління ↠ Bogumiła Berdychowska Оля Гнатюк Іван Дзюба Yevhen Sverstiuk Микола Рябчук Михайлина Коцюбинська Михайло Горинь Роксана Харчук
    349 Bogumiła Berdychowska Оля Гнатюк Іван Дзюба Yevhen Sverstiuk Микола Рябчук Михайлина Коцюбинська Михайло Горинь Роксана Харчук
Бунт покоління

  1. Bogumiła Berdychowska Оля Гнатюк Іван Дзюба Yevhen Sverstiuk Микола Рябчук Михайлина Коцюбинська Михайло Горинь Роксана Харчук says:
    Bogumi a Berdychowska polska publicystka, specjalizuj ca si w historii Ukrainy i stosunkach polsko ukrai skich Uko czy a liceum medyczne w Nowym S czu, nast pnie filologie polsk na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim W latach 1989 1994 kierowa a Biurem ds Mniejszo ci Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki Nast pnie do 2002 by a zast pczyni dyrektora V programu Polskiego Radia Wsp pracuje lub wsp pracowa a z O rodkiem My li Politycznej oraz Fundacj im Stefana Batorego, a tak e oraz Kolegium Europy Wschodniej im Jana Nowaka Jeziora skiego Obj a funkcj sekretarza Forum Polsko Ukrai skiego, kierownika dzia u program w stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, przydzielaj cego stypendia ludziom kultury i nauki z by ego ZSRR Zajmuje si koordynowaniem polsko ukrai skiej wymiany m odzie y Publikuje m w Tygodniku Powszechnym i Wi zi W 2014 wsp za o ycielka i cz onkini Komitetu Obywatelskiego Solidarno ci z Ukrain KOSzU W 2012 prezydent Bronis aw Komorowski odznaczy j Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski W 2007 by a nominowana do VII edycji Nagrody im Jerzego Giedroycia Jest siostr Zygmunta Berdychowskiego.

960 Reply to “Бунт покоління”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *