Väktarnas dotter

The best Books V ktarnas dotter the best work Shanna den vilda och vackra dottern till Karima och Nilor en g ng V ktare ver eld och luft befinner sig i gr nslandet mellan barndomens trygghet och v

The best Books Väktarnas dotter the best work Shanna, den vilda och vackra dottern till Karima och Nilor, en g ng V ktare ver eld och luft, befinner sig i gr nslandet mellan barndomens trygghet och vuxenlivets lockelser Enligt en profetia utg r hon b rjan p den blodslinje som en g ng kan komma att r dda naturen fr n m nniskors obarmh rtighet och enfald, och hon k nner ansvaret att f ra arvet vidare tynga F rblindaShanna, den vilda och vackra dottern till Karima och Nilor, en g ng V ktare ver eld och luft, befinner sig i gr nslandet mellan barndomens trygghet och vuxenlivets lockelser Enligt en profetia utg r hon b rjan p den blodslinje som en g ng kan komma att r dda naturen fr n m nniskors obarmh rtighet och enfald, och hon k nner ansvaret att f ra arvet vidare tynga F rblindad av sina f r ldrars storslagna saga dr mmer hon om en k rlek som n r bortom verklighetens gr nser, men tiden f r magi tycks vara f rbi och hennes egen k rlekssaga kommer att ta helt andra v gar n hon n gonsin kunnat f rest lla sig.V ktarnas dotter r den frist ende uppf ljaren till romanen Elementens V ktare, och v nder sig till dem som l ngtar efter fantasy som ers tter blodiga krig och ndl sa maktkamper med ventyr och romantik.. Good Ebook Väktarnas dotter Jag gillar hur Shanna porträtteras. En stark kvinna som är sig själv och inte behöver män för sina bekräftelsebehov. Att det har tagit tid för henne att upptäcka kärleken och den sidan av världen. Oskyldig men stark, och med alla dom frågor, rädslor och förhoppningar som nog många unga tjejer kan känna igen sig i. Hennes kval och svårigheter att välja mellan hennes två uppvaktare är bra porträtterad och det är en bra balans mellan romantik,som hålls jordnära och realistiskt, och äventyr. Också Shannas svårigheter och reaktioner till det hela är bra skrivet och känslorna, moralen och undermeningen känns starkt och bra för en ung tjej. Bra uppföljning, och kul med en stark, fri kvinna som är djupbottnad, som är stark både med och utan kärlek och en man.

  1. Emma Lundqvist, f dd 1980, bor i Skellefte Hon debuterade 2009 med den romantiska fantasyromanen Elementens V ktare 2012 kom V ktarnas dotter , vilken r en frist ende uppf ljare De andra sagornas bok r en samling sagor som skrivits om ur andra, ov ntade perspektiv Runt de 13 sagornas v vs ven en ramhandling, f rfattarinnans egen saga, som sakta suddar ut gr nsen mellan verklighet och fantasi.Hennes tre publicerade romaner har alla tv saker gemensamt Det vernaturliga och det romantiska.

774 Reply to “Väktarnas dotter”

  1. Jag gillar hur Shanna portr tteras En stark kvinna som r sig sj lv och inte beh ver m n f r sina bekr ftelsebehov Att det har tagit tid f r henne att uppt cka k rleken och den sidan av v rlden Oskyldig men stark, och med alla dom fr gor, r dslor och f rhoppningar som nog m nga unga tjejer kan k nna igen sig i Hennes kval och sv righeter att v lja mellan hennes tv uppvaktare r bra portr tterad och det r en bra balans mellan romantik,som h lls jordn ra och realistiskt, och ventyr Ocks Shannas sv r [...]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *