Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1. díl – V zázemí

Osudy dobr ho voj ka vejka za sv tov v lky d l V z zem Dobr voj k vejk je jedna z nejzn m j ch a nejobl ben j ch postav nejen esk ale i sv tov literatury Sv d o tom spolu s etn mi vyd n mi doma a v zahrani tak skute nost e se z d la stala v prav m slov

Dobr voj k vejk je jedna z nejzn m j ch a nejobl ben j ch postav nejen esk , ale i sv tov literatury Sv d o tom spolu s etn mi vyd n mi doma a v zahrani tak skute nost, e se z d la stala v prav m slova smyslu klasika, kter se neust le te a cituje Mo n bychom mohli mluvit i o sou sti na n rodn povahy, a u v dobr m nebo pejorativn m smyslu vejk, hosDobr voj k vejk je jedna z nejzn m j ch a nejobl ben j ch postav nejen esk , ale i sv tov literatury Sv d o tom spolu s etn mi vyd n mi doma a v zahrani tak skute nost, e se z d la stala v prav m slova smyslu klasika, kter se neust le te a cituje Mo n bychom mohli mluvit i o sou sti na n rodn povahy, a u v dobr m nebo pejorativn m smyslu vejk, hostinsk Palivec, poln kur t Katz, nadporu k Luk , sap r Vodi ka, Baloun a dal postavi ky nad le ij sv m ivotem.

 • Free Read Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1. díl – V zázemí - by Jaroslav Hašek
  394 Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1. díl – V zázemí

 1. Jaroslav Ha ek was a Czech humorist, satirist, writer and anarchist best known for his novel The Good Soldier vejk Czech Osudy dobr ho voj ka vejka za sv tov v lky , an unfinished collection of farcical incidents about a soldier in World War I and a satire on the ineptitude of authority figures, which has been translated into sixty languages He also wrote some 1,500 short stories He was a journalist, bohemian, and practical joker.

478 Reply to “Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1. díl – V zázemí”

 1. Jedna z m ch nejobl ben j ch kn ek Kdysi jsem po n s hl v dy, kdy mi bylo tak n jak ouvej Ha k v smysl pro ironii a nads zku je naprosto jedine n Obl ben cit t Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.


 2. Klasika, kterou v ichni zn me p inejmen m z filmov adaptace Zlidov l ch hl ek je tu ale snad je t o kousek v c ne jsem si podle film myslel Ve v sledku je vejk trochu chyt ej satira ne by se podle notoricky hloup tituln vejka a odporn ch t matick ch hospod pro turisty zd lo Nemusel jsem tedy etbu nutn odkl dat a po t ic tce.


 3. I ta zlod jna mus bejt, ekl vejk, ukl daje se na slamn k, jestli by to v ichni lidi mysleli s druh mi lidmi dob e, tak by se potloukli co nejd v navz jem Nen to sice nejtypi t j vejk v cit t, ale aktu ln m oslovil nejv c


 4. Klasika, kter m ov em nikdy nezaujala jak v kni n tak filmov podob zaj mav je snad jen to, jak vejk p sob na ostatn jako velk hlup k a p itom moc dob e v d l, co po v lce chce


 5. Klasika, kterou zn m z filmu nazpam P esto mi trvalo prokousat se v emi esti d ly docela dost dlouho vejk je postava veskrze z bavn a pou n P em l te, jestli je opravdu tak blb nebo tak chytr Osobn m m r da nadporu ka Luk e a nena ran ho Balouna ten mi ale zt ovala spousta n meck ho textu, kter mu jsem, jako to n m inou nepol ben lov k, v bec nerozum la a ob as to dokonce p ek elo porozum n textu.P izn m se, e jsem ob as m la chu vejka za jeho vypravov n u krtit a p r takov ch pas jsem i p esko [...]


 6. 3.5 Tahle kniha je vtipn t m zvl tn m esk m zp sobem, kter lov k, kter nen obezn men s eskou histori a kulturou nemus pochopit.Ha ek satiricky kritizuje spole nost na za tku prvn sv tov v lky t m, e do situac do kter ch se b n dost vali e t vlastenci dosad vejka dobr ho esk ho voj ka M up mnou, dobr ckou a bezstarostnou povahu, je v ak notorick blb to vysv tluje pro se p imlouv za RU P edstavuje tedy echa tak, jak by m l vypadat podle monarchie.Od za tku a do konce se vejk dost v do komick ch si [...]


 7. Kdysi jako kluk jsem to etl v ek rn u doktora, lidi se na m d vali dost divn kdy jsem se za al dost hlasit sm t n kter m hl k m To, jak si vejk d l srandu z byrokracie a v eho kolem nem chybu.As a boy, I was reading it while in waiting room of a doctor Some people were looking at me surprised that I m laughing out loud in such place, but the way vejk mocks the bureocracy and such things is just flawless.


 8. T i hv zdi ky jsou jen proto, jak dob e se to etlo a p r vtip m, nad nimi jsem se pousm la Jinak mus m ct, e prost rozhodn nejsem c lov skupina D j mi p i el neskute n stupidn , vejkovi bych s chut n co p erazila o hlavu Tak e to jsou sp dost slab t i hv zdi ky


 9. Dala by som 5 ckych hviezd it was amazing , ale so vejkom m m odjak iva probl m Raz by som ho preplieskala a autora tie , o chv u ich oboch milujem.Toto audio spracovanie je v born , Kaiser m v sebe asi 4 plne r zne hlasy Pesni ky skvele dotv raj kr movo vojnov atmosf ru.


 10. Nejlep mi stmi byl ur it vejk v pobyt v psychiatrick l ebn a jeho snahy sp telit ko ku s kan rem D. 11. Autor, i kdy pln my lenky komunismu a odporu k mocn stv , geni ln m zp sobem popsal v mnoha kr sn vypracovan ch sc n ch dobu, kter nebyla lehk pro nikoho Mimochodem Za al jsem op t st.


 12. etl jsem to tis ckr t, a ani jednou jsem si s n m nespojil jedinou eskou povahu Pojem vejkov n nem s touhle knihou nic spole n ho.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *