Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom I i II

Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny wiatowej Tom I i II None

None

  • Free Read Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom I i II - by Jaroslav Hašek Paweł Hulka-Laskowski
    385 Jaroslav Hašek Paweł Hulka-Laskowski
Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom I i II

  1. Jaroslav Ha ek was a Czech humorist, satirist, writer and anarchist best known for his novel The Good Soldier vejk Czech Osudy dobr ho voj ka vejka za sv tov v lky , an unfinished collection of farcical incidents about a soldier in World War I and a satire on the ineptitude of authority figures, which has been translated into sixty languages He also wrote some 1,500 short stories He was a journalist, bohemian, and practical joker.

340 Reply to “Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Tom I i II”

  1. OPINIA Z 30 GRUDNIA 2011Jedn z moich zabaw w dzieci stwie by o ogl danie obrazk w w ksi kach Potrafi em popatrze na ok adk , a potem biega i wydawa d wi ki sugeruj ce strzelanie, pyfanie i inne onomatopeje Ok adka recenzowanej ksi ki posiada a kilka walor w, kt re sprawia o mi szczeg ln przyjemno Kukie kowy bohater, bardzo podobny do uwielbianych przeze mnie S siad w , a tak e takie wyrazy, jak wojna i wojak Ale si wtedy napyfa em Po wielu latach postanowi em zmusi si do przeczytania Powod w wie [...]


  2. Nakonec jsem to p e ila Kdybych se v t ch histork ch m sty v n neztr cela a vejk mi nebyl tak nesympatick , tak by to bylo asi i super.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *