Ο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, Τόμος Β'

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  • Unlimited Ο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, Τόμος Β' - by M. Karagatsis Μ. Καραγάτσης
    191 M. Karagatsis Μ. Καραγάτσης
Ο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, Τόμος Β'

  1. M Karagatsis Greek is the pen name of the Greek novelist, journalist, critic and playwright Dimitris Rodopoulos He was born in Athens, lived in Larissa and studied law in France The pen name M Karagatsis is the name by which the novelist is generally known The initial M stands for Mitya, the Russian diminutive of Dimitris Karagatsis is derived from the Karagatsi tree, under the shadow of which he used to write as a young writer.Karagatsis has been characterized as primarily a prose writer of the illusory reality of persons and situations His writing is bold, sensual, with great imagination and a unique narrative style, and is often studied by Greek students His first three novels Colonel Liapkin, Chimaera and Junkermann compose the trilogy Acclimazation under Apollo about foreigners who live and work in Greece Karagatsis sets these books in modern cosmopolitan Greece, in contrast with the stereotype that Greek life is conservative and countrified.

178 Reply to “Ο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, Τόμος Β'”Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *