Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii

Jedna z ciekawszych ksi ek o Japonii jakie czyta em Jedno jest pewne trudno jest napisa co o innej kulturze w spos b dog bny ale jednocze nie prosty zrozumia y dla zwyk ych ludzi

Jedna z ciekawszych książek o Japonii jakie czytałem Jedno jest pewne - trudno jest napisać coś o innej kulturze w sposób dogłębny, ale jednocześnie prosty, zrozumiały dla zwykłych ludzi, którzy nie kończyli socjologii i pokrewnych (tak tak Pani Joanno Bator ;) i nie uciekając się do uogólniania, tworzenia pewnych stereotypów. Japonia jest idealnym tematem na wiadomości w stylu "Japończycy smarują chleb ryżem z masłem stojąc w różowych majtkach" (no bo to Japonia przecież - to nikogo nie zdziwi), a to krótka droga do potworków w rodzaju "reportaży" Agnieszki Szulim czy "książek" Pawlikowskiej. Autor sam to podkreśla już na wstępie i za to go szanuję. Czy Tatami jest dobrą analizą japońskiego społeczeństwa? Jest to na pewno kwestia subiektywna, ale całość tej książki wyjątkowo dobrze mi się "spina". Rafał Tomański dotyka wielu tematów, historie są poukładane tematycznie w bardzo sensowny sposób. Mimo wieloletniego zainteresowania tą kulturą bywały fragmenty, kiedy byłem autentycznie zaskoczony przekazywanymi informacjami. Nie mam tu na myśli historii "japońskie uczennice nie zmieniają majtek", bo jest tu takie cudo, którego nie udało mi się zweryfikować w Google, ale poważniejsze fragmenty o języku, piśmie, kulturze, sporcie (sumo!), telewizji, poczuciu humoru Japończyków i wielu innych, których nie spotkałem do tej pory w innych publikacjach o Japonii. Ma to sens i tworzy jakąś całość, w przeciwieństwie do ostatnio czytanego Rekina z parku Yoyogi. Być może to też uogólnienia i stereotypy. Tomański opisuje Japonię sprzed 10 lat.. Jak zwykle chciałoby się dowiedzieć więcej, wejść głębiej w niektóre tematy, ale do tego pewnie trzeba by zamieszkać w Japonii. Póki co są książki, takie jak Tatami kontra krzesła :) 4,5/5A viral Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii By Rafał Tomański am Book Z tej ksi ki dowiecie si , dlaczego Japo czycy maj sko ne oczy, nie lubi Facebooka i nami tnie graj w golfa Przeczytacie o kobietach cierpi cych na syndrom m a na emeryturze i na stare lata zbieraj cych pluszaki o m czyznach godzinami gapi cych si na spadaj ce metalowe kulki o biznesmenach kupuj cych zu yte majtki gimnazjalistek w specjalnych automatach oZ tej ksi ki dowiecie si , dlaczego Japo czycy maj sko ne oczy, nie lubi Facebooka i nami tnie graj w golfa Przeczytacie o kobietach cierpi cych na syndrom m a na emeryturze i na stare lata zbieraj cych pluszaki o m czyznach godzinami gapi cych si na spadaj ce metalowe kulki o biznesmenach kupuj cych zu yte majtki gimnazjalistek w specjalnych automatach o superszybkich poci gach wyposa onych w starodawne toaletyTatami kontra krzes a to nie monografia ani encyklopedia, lecz zbi r intryguj cych ciekawostek, anegdot i fakt w na temat Japonii.Autor, od dzieci stwa zafascynowany kultur japo sk , napisa ksi k , kt ra rzeczywi cie pomaga zrozumie Japo czyk w oraz pokazuje, jak nie ulega stereotypom na ich temat Mimo e czasem wydaje si to niemo liweLektura obowi zkowa dla wszystkich, kt rzy chc przyjrze si Japonii nie tylko przez pryzmat film w Kurosawy i prozy Harukiego Murakamiego. Rafał Tomański Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii book, this is one of the most wanted Rafał Tomański author readers around the world. . Popular Book Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii Jedna z ciekawszych książek o Japonii jakie czytałem Jedno jest pewne - trudno jest napisać coś o innej kulturze w sposób dogłębny, ale jednocześnie prosty, zrozumiały dla zwykłych ludzi, którzy nie kończyli socjologii i pokrewnych (tak tak Pani Joanno Bator ;) i nie uciekając się do uogólniania, tworzenia pewnych stereotypów. Japonia jest idealnym tematem na wiadomości w stylu "Japończycy smarują chleb ryżem z masłem stojąc w różowych majtkach" (no bo to Japonia przecież - to nikogo nie zdziwi), a to krótka droga do potworków w rodzaju "reportaży" Agnieszki Szulim czy "książek" Pawlikowskiej. Autor sam to podkreśla już na wstępie i za to go szanuję. Czy Tatami jest dobrą analizą japońskiego społeczeństwa? Jest to na pewno kwestia subiektywna, ale całość tej książki wyjątkowo dobrze mi się "spina". Rafał Tomański dotyka wielu tematów, historie są poukładane tematycznie w bardzo sensowny sposób. Mimo wieloletniego zainteresowania tą kulturą bywały fragmenty, kiedy byłem autentycznie zaskoczony przekazywanymi informacjami. Nie mam tu na myśli historii "japońskie uczennice nie zmieniają majtek", bo jest tu takie cudo, którego nie udało mi się zweryfikować w Google, ale poważniejsze fragmenty o języku, piśmie, kulturze, sporcie (sumo!), telewizji, poczuciu humoru Japończyków i wielu innych, których nie spotkałem do tej pory w innych publikacjach o Japonii. Ma to sens i tworzy jakąś całość, w przeciwieństwie do ostatnio czytanego Rekina z parku Yoyogi. Być może to też uogólnienia i stereotypy. Tomański opisuje Japonię sprzed 10 lat.. Jak zwykle chciałoby się dowiedzieć więcej, wejść głębiej w niektóre tematy, ale do tego pewnie trzeba by zamieszkać w Japonii. Póki co są książki, takie jak Tatami kontra krzesła :) 4,5/5

  1. Rafał Tomański Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii book, this is one of the most wanted Rafał Tomański author readers around the world.

157 Reply to “Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii”

  1. Jedna z ciekawszych ksi ek o Japonii jakie czyta em Jedno jest pewne trudno jest napisa co o innej kulturze w spos b dog bny, ale jednocze nie prosty, zrozumia y dla zwyk ych ludzi, kt rzy nie ko czyli socjologii i pokrewnych tak tak Pani Joanno Bator i nie uciekaj c si do uog lniania, tworzenia pewnych stereotyp w Japonia jest idealnym tematem na wiadomo ci w stylu Japo czycy smaruj chleb ry em z mas em stoj c w r owych majtkach no bo to Japonia przecie to nikogo nie zdziwi , a to kr tka droga [...]  2. Zmusilam sie, aby przeczytac ta ksiazke do konca, zeby nie wydawac pochopnej decyzji Ale zaluje Styl okropny i irytujacy Fakty przedstawiane w sposob, ktory budzi watpliwosci co do ich autentycznosci i interncji autora Dziwie sie, ze japonista, z tak duzym mniemaniem o sobie przede wszystkim o sobie , nie potrafil napisac ksiazki profesjonalnie Rozwlekle opisy historyczne pomieszane z komentarzami od czapy o Pawle Wilczaku, czy uwagi na temat tego, ze siedzenie na krzeslach jest zdrowsze od sied [...]


  3. Ksi ka napisana zabawnie, nie powiem czyta o si mi o, tak ale niekt re g upoty tam opisane, stereotypowe my lenie i prawd m wi c obra liwe uog lnienia dotycz ce niby narodu japo skiego by y dla mnie nie do przyj cia Kolejna pozycja robi ca z Japo czyk w dziwak w i ufoludk w kobiety nie zmieniaj bielizny serio Przytoczy am kilka rewelacji zawartych w tym tytule znajomemu Japo czykowi autentycznie si w ciek Poszczeg lne rozdzia y zwyczajnie o miesza y Japo czyk w Jak dla mnie osoba, kt ra ma niby [...]


  4. Ksi ka specyficzna, bo pisana momentami do kolokwialnie, co z jednej strony roz miesza, a z drugiej prowokuje pytania na temat wiedzy autora Mimo to wszystko wskazuje na to, e wiedza jest, i to niema a Wydaje si , e jest to jedna z niewielu pozycji, w kt rych znale mo na jeszcze co ciekawego o Japonii bez potrzeby lektury tekst w czysto naukowych i analizy bada Pe no jest w niej interesuj cych dygresji, nawet nie o Japonii Czasami mo na jednak zgubi przez nie g wny w tek Ale ja tam mog go zgubi [...]


  5. Dowiedzia am si z tej ksi ki paru rzeczy, na przyk ad tego, e uprawianie kulturoznawstwa jest sztuk Narracja tr ci s abym postkolonializmem autor albo emanuje poczuciem wy szo ci wobec Japo czyk w, albo traktuje ich jak okazy ogl dane w zoo przez szybk Najwy szym stopniem wyrafinowania jest powo ywanie si ci gle na Mi dzy s owami i wspominanie czasem Chryzantemy i miecza , ale chwilami te z wy szo ci Generalnie nie polecam, na pewno s dost pne sensowniejsze pozycje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *